Những thông tin thu thập thông qua website liticorrner.shop sẽ giúp chúng tôi:

  • Hỗ trợ khách hàng trong quá trình mua sản phẩm.
  • Giải đáp các thắc mắc của khách hàng.
  • Cung cấp thông tin về các chương trình khuyến mại.

Chúng tôi thu thập, sử dụng thông tin cá nhân của quý khách vào mục đích chính đáng, phù hợp và hoàn toàn tuân thủ nội dung của “Chính sách bảo mật thông tin” này.

Khi cần thiết, chúng tôi có thể sử dụng những thông tin này để liên hệ trực tiếp với khách hàng dưới các hình thức như gửi thư ngỏ, thư cảm ơn, đơn đặt hàng hoặc thông tin về các sự kiện sắp tới.

Ngoại trừ các trường hợp về sử dụng thông tin cá nhân như đã nêu trên, chúng tôi cam kết sẽ không tiết lộ thông tin cá nhân của khách hàng ra ngoài cho bên khác.